KROSA SKRĒJIENS “OLAINES APĻI 2020”

NOLIKUMS

LAIKS UN VIETA
•    Skrējiens notiks sestdienā, 2020. gada 23. maijā, jebkurā dalībnieku izvēlētā vietā.

SACENSĪBU VADĪBA
•    Skrējienu organizē Olaines Sporta centrs sadarbībā ar SIA TReGA.

DISTANCES (bez  vecuma ierobežojuma)
•    5km
•    10km
•    16km

NORISE
•    Dalībnieks veic ONLINE reģistrāciju līdz 22.05.2020. plkst. 23:59 interneta vietnē www.registrejies.eu/Olaines-Apli .
•    Dalībnieks reģistrējoties skrējienam piekrīt datu apstrādei un savu datu (vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas – pilsētas / novada) publicēšanai mājaslapā www.registrejies.eu/Olaines-Apli .
•    Skrējiens jāveic 23.05.2020. dalībnieka brīvi izvēlētā vietā un maršrutā.
•    Katrs dalībnieks izmanto sev ērtāko un pieejamāko ierīci (telefonu, sporta pulksteni) un aplikāciju, lai fiksētu noskrieto distanci un laiku.
•    Dalībniekam līdz 24.05.20. plkst. 23:50 jāreģistrē savu rezultātu interneta vietnē www.registrejies.eu/Olaines-Apli (norādot – visu prasīto informāciju, kā arī pievieno fiksētā skrējiena ekrānuzņēmumu kā apliecinājumu par skrējiena rezultāta patiesumu).

APBALVOŠANA
•    Kopējais medaļu skaits – 500gb.
•    Dalībnieks, kurš ONLINE reģistrācijā būs norādījis, ka vēlas saņemt medaļu un būs reģistrējis sava skrējiena rezultāta apliecinājumu, saņems medaļu par dalību. Ja dalībnieku skaits pārsniegs medaļu daudzumu, tad izlozes veidā tiks noteikti medaļu ieguvēji. Medaļas varēs saņemt Olaines Sporta centrā no 1.06.2020.

BALVAS IZLOZE
•    Dalībniekiem ir iespēja piedalīties MySport dāvanu karšu izlozē.
•    Lai piedalītos balvas izlozē ir jāreģistrē sava skrējiena rezultāts interneta vietnē www.registrejies.eu/Olaines-Apli līdz 24.05.20. plkst. 23:50.
•    Izlozes kārtībā katrā no distancēm tiks izlozēts viens balvas ieguvējs. Par balvas saņemšanu vienosies personīgi.

DALĪBAS MAKSA
BEZ MAKSAS

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
•    Interneta mājaslapā www.registrejies.eu/Olaines-Apli aizpildot pieteikšanās formu.

DROŠĪBA
Katrs dalībnieks, reģistrējoties skrējienam, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Skrējiena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26658689. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

REĢISTRĒJIES UN PIEDALIES!

Informējam:
Tiks veikta Personas datu apstrāde (vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas – pilsētas / novada publicēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpda.lv.
Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.
Iegūtie materiāli tiks publicēti interneta portālā - www.registrejies.eu , www.olainessports.lv
ATBALSTĪTĀJI

Olaines novads Isostar Smalkais muslis Karmasock
Olaines sporta centrs