SIGULDAS 10. PUSMARATONS “SKRIENAM SIGULDĀ”

ORGANIZATORI.
Siguldas Maratona klubs, sadarbībā ar Siguldas novada domi. 
LAIKS UN VIETA.
2020.gada 17.oktobris , Sigulda ( Siguldas Sporta centrs – Ata Kronvalda ielā 7A)

MĒRĶIS.
“SKRIENAM SIGULDĀ” veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Siguldas novadā un Latvijā.

DALĪBNIEKI.
5 km un 10 km distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.
Pusmaratonā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2004. gadā vai vecāki. Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt tikai ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas, bet reģistrējoties jānorāda atbildīgās personas vārds, uzvārds!

DALĪBAS MAKSAS & REĢISTRĀCIJA & ATLAIDES
Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo Biedrība “Pieliec soli”.
Online reģistrācija līdz 14.10.2020., pl. 23.59.
Ja līdz pirmā pietiekšanās soļa beigām nav samaksāta dalības maksa, tad automātiski dalības maksa tiek pārcelta uz otro pietiekšanās termiņu!
Apmaksas periods / distance 21,0975 km 10km,
10km nūjošana

 
5km,
5km nūjošana

 
Bērnu skrējiens
01.09.2020. – 11.10.2020. EUR 23 EUR 18 EUR 12 EUR 5
12.10.2020. -  13.10.2020. EUR 28 EUR 23 EUR 17 EUR 8
Sacensību dienā Eur 35 EUR 28 EUR 25 EUR 10
 
Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību. Tāpat dalības masa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

Siguldas novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem (deklarēti Siguldas novadā ne vēlāk kā uz 2020. gada 1. janvāri plkst.0.00) līdz 19 (deviņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot, ja persona vēl mācās vidējās izglītības iestādē) – dalība bez maksas, ko sedz Siguldas novada pašvaldība. Siguldiešiem kas vecāki par 19.gadiem 20% atlaide.
Pieteikšanās bērniem, jauniešiem un pārējiem siguldiešiem, tikai Siguldas tūrisma informācijas centrā, līdz 14.10.2020, pl. 23.59 ( TIC) , Siguldā – Ausekļa iela 6, Sigulda LV-2150.

REKVIZĪTI.
 • Biedrība Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas
 • Reģ.Nr. 40008240164
 • Adrese Sigulda. P. Brieža iela 95-5, LV-2150
 • Konta nr. : LV90HABA0551041074405
DISTANCES UN VECUMA GRUPAS.
Pusmaratons – 21,0975 km
Sievietes Vīrieši
21kmS 1981. – 2004. dzimš. g. 21kmV 1981. – 2004. dzimš. g.
21kmS40 1971. – 1980. dzimš. g. 21kmV40 1971. – 1980. dzimš. g.
21kmS50 1970. dzimš. g. un vecākas 21kmV50 1961. – 1970. dzimš. g.
10 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
10kmSJ 2001. dzimš. g. un jaunākas 10kmVJ 2001. dzimš. g. un jaunāki
10kmS20 1991. – 2000. dzimš. g. 10kmV20 1991. – 2000. dzimš. g.
10kmS30 1981. – 1990. dzimš. g. 10kmV30 1981. – 1990. dzimš. g.
10kmS40 1971. – 1980. dzimš. g. 10kmV40 1971. – 1980. dzimš. g.
10kmS50 1970. dzimš. g. un vecākas 10kmV50 1970.dzimš un vecāki
5 km skrējiens    
Sievietes Vīrieši
5kmSJ 2001. dzimš. G. un jaunākas 5km VJ 2001. dzimš. g. un jaunāki
5km S20 1991. – 2000. dzimš. g 5km V20 1991. – 2000. dzimš. g.
5km S30 1981. – 1990. dzimš. g. 5km V30 1981. – 1990. dzimš. g.
5km S40  1971. – 1980. dzimš. g. 5km V40  1971. – 1980. dzimš. g.
5km S50  1970. dzimš. g. un vecākas 5km V50   1970. dzimš.g. un vecāks
5 km nūjošana      
Sievietes Bez vecuma ierobežojuma Vīrieši Bez vecuma ierobežojuma
10km nūjošana      
Sievietes Bez vecuma ierobežojuma Vīrieši Bez vecuma ierobežojuma
 
400m
 Meitenes  Zēni
2012. dzimšanas gads. un jaunākas 2012. dzimšanas gads. un jaunāki

500m
 Meitenes  Zēni
2010. -2011. dzimšanas gads 2010.-2011. dzimšanas gads

600m
 Meitenes  Zēni
2008. – 2009. dzimšanas gads 2008. – 2009. dzimšanas gads
 
 
PROGRAMMA.
Siguldas Pusmaratona “Skrien Sigulda”– 2020
 • 8.30 – 15.00 Sacensību centrā darbosies mantu glabātuves un pārģērbšanās teltis. ( Siguldas Sporta centrs )
 • 7.30-15.10 Sacensību centrā darbojas sporta preču un amatnieku tirdziņš
 • 8.00 – 13.15 Dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana
 • 10.00-15.00 Darbojas bērnu piepūšamās atrakcijas
 • 10.20 – 10.50 Iesildīšanās 10.55 km un Tautas skrējiena 5.27 km dalībniekiem.
 • 11.00 starts  Pusmaratona 21.097 , 10.55 km un Tautas skrējiena 5.27 km dalībniekiem, Nūjotājiem 5.27 km un 10.55 km.
 • 11.16 Finišē pirmie Tautas  5 km skrējiena dalībnieki.
 • 11.33 Finišē pirmie 10 km skrējiena dalībnieki.
 • 12.08.Finišē pirmie Pusmaratona skrējiena dalībnieki
 • 13.15 Bērnu skrējiena dalībnieki no Sporta centra dodas uz startu.
 • 13.40 Starts bērnu skrējienam
 • 15.00 Apbalvošanas ceremonija.
APBALVOŠANA
Distancēs:
 • 21,0975km;
 • 10 km skrējienos;
 • 5 km skrējienos;
 1. Pusmaratons - 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.
 2. 10km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
 3. 5km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
 4. Komandu vērtējums – 1.-3.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.
Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.
 
KOMANDAS
 Dalībnieki:
Komandas var veidot individuāli skrējēji, skriešanas klubi un uzņēmumi atsevišķi.
Vienas komandas sastāvā drīkst būt minimums 5, bet maksimums 10 dalībnieki jebkādās dzimumu proporcijās.
Distance Dalībnieku skaits ieskaitei
21.0975 km 1
10 km 1
5 km 1
Jebkura iepriekšminētā distance 2
 
Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā.
 1. Vērtēšana
Lai noteiktu labāko komandu tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti.
Dalībnieku punkti tiek aprēķināti atbilstoši uzrādītajam rezultātam individuālajā kopvērtējumā attiecībā pret konkrētās distances uzvarētāja rezultātu un reizinot ar 1000 (attiecīgi vīriešu un sieviešu konkurencē). Tiek ņemti vērā 5 labākie individuāli iegūtie punkti un tie tiek summēti.
 
Ja vienas komandas dalībnieks vienā startē divās distancēs, tiek ieskaitīts tikai vienas distances rezultāts. Komandas pārstāvim, rakstiski, vismaz vienu stundu pirms pirmā starta, sacensību reģistratūrā jāpaziņo kuras distances punkti tiks ieskaitīti komandu kopvērtējumā. Nav pieļaujama viena dalībnieka divās dažādās distancēs iegūto punktu ieskaitīšana komandas vērtējumā.
 1. Reģistrēšanās
Lai piedalītos komandu ieskaitē, jāiesūta komandas sastāva pieteikums uz e-pastu info@noskrienziemu.lv (komandas nosaukums, dalībnieku vārds, uzvārds, dd/mm/gg, distance).

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 25. pantu.
Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”)  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Skrien Latvija ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.
Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dd/mm/gg. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: info@noskrienziemu.lv

FOTO UN VIDEO.
Siguldaspusmaratonā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Siguldas 10. pusmaratona „Skrienam Siguldā” sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejuplādēt foto un video.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ.
Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posmu nolikumos, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt tajos izmaiņas.