DALĪBNIEKU SARAKSTS

- "Dalībnieks pieteikts, dalības maksa nav apmaksāta".
- "Dalība apstiprināta, maksājums saņemts"
10kmV50
Latvia Apfelbaums Ilgonis 1959 Maratona klubs / Ventspils 10kmV50
Latvia Ozers JĀnis 1961 JELGAVA 10kmV50
Latvia Ozoliņš Ringolds 1964 Ventspils, Maratona klubs 10kmV50
Latvia Valerts Andris 1970 Maratona klubs / Ventspils 10kmV50